Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 29 tháng 10 2020 lúc 18:14:07 | Được cập nhật: 7 giờ trước (12:45:40) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1041 | Lượt Download: 26 | File size: 0.086016 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9
M BỘ TÀI LIỆU
S
1 BỘ 2000 CÂU TRẮC NGHIỆM
2 50 ĐỀ HSG 9 + 12 ĐỀTHI VÀO CHUYÊN (Dùng cho hsg, ôn
vào chuyên)
3 BT TỰ LUẬN THEO 20 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP (Ôn luyện
thi vào 10, hsg, thpt)
4 40 ĐỀ VÀO 10 + 6 ĐỀ CHUYÊN (Dùng cho hs thcs ôn thi vào 10)
5 24 ĐỀ THI VÀO 10 (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10 - Dành cho hs
TB, Khá)
6 Bộ tài liệu 17 ĐỀ HSG 9

GIÁ ĐỊNH
GỐC DẠNG
250 WORD 2000 có lời
giải chi tiết
190 WORD Có key
260 WORD Có key
200 WORD Có key
200 WORD Có key
200 WORD Có key

7 30 ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10)

200 WORD Có key

8 60 ĐỀ THI VÀO 10 (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10 - Cho hs làm
sau khi đã luyện chuyên đề)
9 LT + BT ÔN VÀO 10 (Bt hay sát với đề thi vào 10)

200 WORD Có key

10 BỘ 15 BÀI NGHE THCS, HSG 9 (Luyện nghe cho hs thcs)

200 WORD Có key

11 23 đề ktr 1 tiết lớp 7, 9
12 BT TIẾNG ANH 6789 thí điểm (hệ 10 năm)
13 BT TIẾNG ANH 6789
14 BT TIEẾNG ANH 6789 thí điểm (hệ 10 năm)
15 30 ĐỀ VÀO 10 MỚI NHẤT (TL +TN) 2018-2019,2019-2020

200 WORD Có key +
tapescript
100 WORD CÓ KEY
100 WORD CÓ KEY
100 PDF
CÓ KEY
150 WORD CÓ KEY
150 WORD CÓ KEY

16 BT TIẾNG ANH 9 CT MỚI (BÙI VĂN VINH)

150 WORD CÓ KEY

17 BỘ 30 ĐỀ TRẮC NGHIỆM ôn thi vào 10 (Luyện thi vào 10 cho
hs thcs)
18 BT TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

150 WORD CÓ KEY

19 BT CUỐI TUẦN TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM (ĐẠI LỢI)

150 WORD CÓ KEY

20 CÔNG PHÁ ĐỀ TIENG ANH VÀO 10 (8+)

150 WORD CÓ KEY

21 CHINH PHỤC ĐỀ VÀO 10

100 WORD CÓ KEY

22 LUYỆN CHUYÊN SÂU TA 9

100 WORD CÓ KEY

23 TUYỂN TẬP ĐỀ VÀO 10:

100 WORD CÓ KEY

24 ÔN THI VÀO 10 (NGUYỄN THỊ CHI - NG HỮU CƯƠNG)

100 WORD CÓ KEY

25 25 ĐỀ VÀO 10 TỰ SOẠN

100 WORD CÓ KEY

150 WORD CÓ KEY

26 ÔN THI VÀO 10 BÙI ÁNH DƯƠNG

100 WORD CÓ KEY

27 80 đề (30 đề vào 10, 50 đề hsg 9)

100 WORD CÓ KEY

28 BT TA 9 (ko key) + 10 đề vào 10 (có key) (Ngân hàng bài tập bám
sát + đề luyện)
29 3 BỘ 16 ĐỀ (CÓ KEY) + 20 ĐỀ (NO KEY) VÀO 10, 43 BÀI
ĐỌC (NO KEY)
30 NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN (DÙNG CHO DẠY ĐẠI
TRÀ CẤP THCS)
31 21 ĐỀ HSG 9

100 WORD co key + ko
key
100 WORD CÓ KEY

32 NGỮ PHÁP + BT tiếng Anh THCS, ÔN VÀO 10

100 WORD ko key

33 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI + BT ÁP DỤNG + 50 ĐỀ VÀO 10

100 WORD ko key

34 BT TA 9 (2 QUYỂN) (Bt bám sát theo Unit)

100 WORD ko key

35 BT TRẮC NGHIỆM THEO CĐ (Bài tập chia theo chuyên đề
dùng cho hs thcs)
36 LUYỆN BT TỰ LUẬN THEO CĐ (Bài tập chia theo chuyên đề
dùng cho hs thcs)
37 BT LUYỆN ĐỌC: 43 BÀI ĐỤC LỖ LUYỆN VÀO 10

100 WORD ko key

38 BT tiếng anh Mai Lan Hương lớp 9

100 WORD ko key

39 BT NANG CAO 9 +2400 CÂU LUYỆN THI CHUYÊN ANH (Ôn
Ngữ pháp + thi vào 10, hsg)

200 WORD ko key

100 WORD
100 WORD CÓ KEY

100 WORD ko key
100 WORD ko key