Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7. Colour the stars

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 8:46

Lý thuyết

Câu hỏi

 (Tô màu những ngôi sao)

Hướng dẫn giải

Bây giờ tôi có thể...

• hỏi và trả lời những câu hỏi về những hoạt động đã qua.

• nghe và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động đã qua.

• đọc và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động đã qua.

• viết về tiệc sinh nhật của tôi.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 8:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm