Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's play.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng chơi.

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

Thực hành với bạn. Từng người một hỏi và trả lời về sở thích.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm