Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

1. Peter: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like riding a bikẹệ Tôi thích cưỡi xe đạp.
2. Peter: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Tom: I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
3. Phong: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like taking photos, Tôi thích chụp ảnh.
4. Phong: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Mai: I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm