Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about you. (Viết về em).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1. Yes, I do.

2. I have a doll, a teddy bear and a puzzleệ

3. Yes, he does.

4. He has a robot, a car and a ship.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm