Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(1) toys (2) orange (3) two (4) ship (5) green

Em trai mình có một vài món đồ chơi. Cậu ấy có ba người máy. Chúng màu cam, đen và đỏ. Cậu có hai chiếc xe hơi. Chúng màu xanh da trời và màu nâu. Cậu có một chiếc thuyền Nó màu xanh lá cây.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm