Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 (SGK trang 71)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần

- Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S

Hướng dẫn giải

Ta có: = 17 => MA = 17 . 2 = 34

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A

=> mH = = 2 (g) => mS = = 32 (g)

hoặc mS = 34 - 2 = 32 (g)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

nH = = 2 mol nS = = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Do đó công thức hóa học của khí A là H2S

Update: 5 tháng 6 2019 lúc 15:35

Các câu hỏi cùng bài học