Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 11:29:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(1) car (2) ball (3) doll (4) Do (5) they

Những món đồ chơi của tôi

Những món đồ chơi của tôi ở trên kệ. Tôi có một chiếc xe hơi. Nó "màu đỏ. Tôi có một quả bóng. Nó màu xanh da trời. Và tôi có một con búp bê khá xinh đẹp. Đó là Lucy. Tôi thích đồ chơi của tôi rất nhiều. Bạn có đồ chơi nào không? Chúng là gì?

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 11:29:33

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm