Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and match (Đọc và nối)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đáp án: 1- c    2 - d    3 - a   4 - e   5 - b 

Tạm dịch:

1- c Bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái/vừa qua?

Tôi đã ở tại bờ biển.

2 - d Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

3 - a Bạn đã làm gì?

Tôi đã đi bằng một chuyến đi thuyền.

4 - e Chuyến đi thế nào?

Nó tuyệt vời.

5 - b Đó là gì?

Đó là một tấm ảnh của chuyến du lịch của tôi.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm