Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Let’s go...
Chúng ta cùng đi…
Let's go to the bookshop.
I want to buy some books.
Let's go to the cinema.
I want to see a film.
Let's go to the zoo.
I want to see the animals.
Chúng ta cùng đi hiệu sách.
Tôi muốn mua một ít sách.
Chúng ta cùng đi đến rạp chiếu phim.
Tôi muốn xem phim.
Chúng ta cùng đi đến sở thú.
Tôi muốn xem những con thú.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm