Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Chúc mừng năm mới!

Happy, Happy New Year!
Happy, Happy New Year!
Time for hope and time for cheer.
Happy, Happy New Year!
Chúc mừng, chúc mừng năm mới!
Chúc mừng, chúc mừng năm mới!
Thời gian để hy vọng và để chúc mừng.
Chúc mừng, chúc mừng năm mới!
Happy, Happy New Year!
Happy, Happy New Year!
A song of joy for all to hear.
A new year comes! We say, hooray!
Happy New Year!
Chúc mừng, chúc mừng năm mới!
Chúc mừng, chúc mừng năm mới!
Một bài hát vui vẻ cho mọi người cùng nghe.
Một năm mới đến! Chúng ta nói hoan hô!
Chúc mừng năm mới!

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:29

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm