Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. a 3. c
Bài nghe: 
1. Akiko: You look smart today, Tom.
Tom: We are going to have a party for New Year.
Akiko: When is New Year in your country?
Tom: It's on the first of January.
2. Linda: Mai, you have lots of beautiful flowers.
Mai: Yes. For our teachers. We are having Teachers' Day!
Linda: When is it?
Mai: It's on the twentieth of November.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm