Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Use the verbs in the box in their correct forms to complete the sentences describing other activitiec in 3a.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 11:40

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sử dụng những động từ trong khung ở dạng dúng đê hoàn thành các câu miêu tả những hoạt động trong phần 3a.)

Hướng dẫn giải

1.  starts - finishes

 

2. takes place

3. holds

4. hosts

5. lasts

Tạm dịch:

1.  Phần nói trước công chúng bắt đầu lúc 11:15 và kết thúc lúc 12:45 ở phòng số 6, Tòa nhà Felix.

2. Lễ hội thể thao diễn ra ở trung tâm thể thao vào ngày 18 tháng 4. Nó là ngày để tuyên truyền sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động thể thao.

3. Liên hiệp báo chí trường học tổ chức lễ khai mạc câu lạc bộ báo chí của họ vào ngày 16 tháng 4 ở thư viện trường.

4. Thư viện trường chủ trì cuộc triển lãm ảnh.

5. Cuộc triển lãm ảnh kéo dài 2 ngày từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 11:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm