Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Four of the underlined verbs in the passage are incorrect in tense. Find and correct them.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 11:38

Lý thuyết

Câu hỏi

(Bốn trong những động từ gạch dưới trong đoạn văn là không đúng về thì. Tìm và sửa nó.)

Hướng dẫn giải

 Tạm dịch:

California là nhà của công viên biểu tượng thế giới - Disneyland. Hơn 670 triệu người đã viếng nó kể từ khi nó mở cửa vào năm 1950 và con số đang tăng lên nhanh chóng. Một loại hình giải trí khác được cung cấp khắp rông viên. Cuộc diễu hành các nhân vật của chuột Mickey, một sự kiện phổ biến nhất, đã tổ chức âm nhạc từ những bộ phim Disney nổi tiếng. Trong đám diễu hành, những nhân vật nổi tiếng của Disney diễu hành dọc trên đường, hoặc trên xe diễu hành hoặc đi bộ. Chúng nhảy múa theo nhạc, chào khách tham quan, nói chuyện với trẻ con và tạo dáng chụp hình. Mọi người đều được chào đón tham gia trong niềm vui

 

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 11:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm