Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 (SGK trang 90)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Hướng dẫn giải

-Tích cực:

+ Đời sống nhân dân được cải thiện
+ Giải quyết vấn đề về việc làm
+ Dễ dàng trong công tác quản lý dân số
+ Có nhiều đất đai để phát triển nông nghiệp
+ Giáo dục con cái chu đáo

- Hạn chế:

+ Chính sách dân số đã làm mất cân bằng tỉ lệ nam và nữ ở Trung Quốc (vẫn còn trọng nam khinh nữ). Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005, tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51,53% số dân, tỷ lệ phụ nữ chiếm 48,47%. Nhưng gần đây thì tỉ lệ 130 nam có 100 nữ. Và đến năm 2020, khoảng 24 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ sống độc thân suốt đời vì thiếu phụ nữ.
+ Người già thiếu người chăm sóc
+ Tuy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn 0,63 nhưng vẫn là nước đông dân và đứng đầu thế giới.
+ Xảy ra các tệ nạn xã hội
+ Thiếu nguồn lao động trong tương lai.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học