Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 11:32:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

  1. It's in Binh Minh Village.

Nó ở làng Bình Minh.

  1. I/We have English, Science, Vietnamese and Maths.

Tôi/Chúng ta có môn Tiếng Anh, Khoa học, Tiếng Việt và Toán.

  1. He's playing basketball. She's listening to music.

Cậu ấy đang chơi bóng rổ. Cô ấy đang nghe nhạc.

  1. They were on the beach. They played football. Họ đã ở trên bãi biển. Họ đã chơi bóng đá.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 11:32:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm