Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Read and circle.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 11:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đọc và khoanh tròn.

Xin chào. Tên mình là Peter. Mình học ở Trường Tiểu học Oxford. Nó nằm trên đường Oxford, Luân Đôn. Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ở trường, mình có môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục và Tin học. Âm nhạc là môn mình yêu thích nhất.
Hôm qua là thứ Bảy. Mình ở nhà. Vào buổi sáng, mình chơi game với những người bạn trên Internet. Váo buổi chiều, mình chơi đá bóng. Vào buổi tối, mình xem ti vi. Mình đi ngủ sớm.
1 - a Peter studies at Oxford Primary School.
Peter học tại Trường Tiểu học Oxford.
2 - b His favourite subject is Music.
Môn học yêu thích của cậu ấy là Âm nhạc. 
3-a. Yesterday morning, he played games with his friends on the Internet.
Vào buổi sáng, cậu ấy chơi game với những người bạn trên Internet.
4 - c. Yesterday evening, he watched TV.
Vào buổi tối, cậu ấy xem ti vi.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 11:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm