Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and repeat the sentences, paying attention to intonation. Do they have rising or falling intonation?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 9:34

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến ngữ điệu. Chúng có ngữ điệu  lên hay xuống?)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Cô ấy đang mang một cái nón thật đầy màu sắc!

2. Hôm nay chúng ta đã có một thời gian thật vui

3. Cô ấy có một đôi mất thật đẹp

4. Nó là một ngày thật đẹp!

5. Thật là một tin tốt.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 9:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm