Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. These creatures are popular characters in folk tales. Match the creatures with the pictures. Can you add more?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 9:31

Lý thuyết

Câu hỏi

(Những sinh vật này là những nhân vật phổ biến trong truyện cổ tích. Nối những sinh vật với hình ảnh. Em có thể thêm không?)

Hướng dẫn giải

1 - g                        2 — f

3 - a                         4 - e

5 - b                         6 - c

7 - h                       8 - d

Tạm dịch:

1. yêu tinh                        2. sư tử

3. rồng                             4. rùa

5. sói                               6. thỏ

7. đại bàng                      8. cáo

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 9:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm