Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 14:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:

1. a

2. b

3. b

4. a

Audio script:

1.Trung: Where do you live?

Tom: I live in a village.

Trung: What's it like?

Tom: It's pretty and quiet.

2. Trung: Where do you live? Tony: I live in a city.

Trung: What's it like?

Tony: It's large and busy.

3. Trung: Where do you live, Peter?

Peter: I live in a town.

Trung: What's it like?

Peter: It's small and busy.

4. Trung: Where do you live?

Linda: I live in a city.

Trung: What's it like?

Linda: It's big and busy.

Tạm dịch:

1. a Tom sống trong một ngôi làng đẹp và yên tĩnh.

2. b Thành phố của Tony thì rộng lớn và náo nhiệt

3. b Thị trấn của Peter thì nhỏ và náo nhiệt.

4. a Linda sống ở một thành phố lớn và náo nhiệt.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 14:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm