Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 14:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)  What's the city like?                    

It's big and busy.                         

b) What's the village like?                

It's far and quiet.                         

c)  What's the town like?                   

It's large and crowed                  

d) What's the island  like?

It's small and pretty.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Thành phố thì thế nào? Nó lớn và náo nhiệt.

b) Làng quê thì thế nào? Nó xa và yên tĩnh.

c) Thị trấn thì thế nào? Nó rộng lớn và đông đúc.

d) Hòn đảo thì thế nào? Nó nhỏ và xinh đẹp.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 14:51

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm