Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 9:41

Lý thuyết

Câu hỏi

What's your name?

My name's Quan.

What's your name?

My name's Peter.

What's your name?

My name's Phong.

What's your name?

My name's Mai.

What's your name?

My name's Linda.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình tên là Quân.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Peter.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Mai.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Linda.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 9:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm