Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 158)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông?

Hướng dẫn giải

Do nhiệt độ và lượng mưa thay đổi từ tây sang đông nên cũng làm cho thực vật thay đổi từ tây sang đông.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm