Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen to Tom's imagined descrption of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 11:47

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

(1) Jupiter

(2) Much bigger

(3) more powerful

(4) Lots of hair

(5)   thick skin

(6) four eyes

(9)   energy

(7) Happiness

(8) fear

(10) rocks 

Tạm dịch:

Chúng từ hành tinh nào?

Chúng từ hành tinh sao Mộc.

Chúng như thế nào?

Chúng có lẽ to hơn và có sức mạnh hơn con người.

Chúng trông như thế nào?

Chúng có nhiều tóc, da dày và 4 con mắt.

Ý thức của chúng như thế nào?

Rất tốt. Chúng có lẽ có thể cảm giác sự vui vẻ và nỗi sợ hãi.

Chúng sống trên đâu?

Năng lượng, từ đá.

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 11:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm