Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13 trang 90 SGK Toán 7 tập 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 15 tháng 5 2019 lúc 14:39

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Tìm nghiệm của đa thức: \(P(x) = 3 - 2x\);

b) Hỏi đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2\) có nghiệm hay không ? Vì sao?

Hướng dẫn giải

a) Ta có: \(P(x) = 0\) khi \(3 - 2x = 0\)

\( \Rightarrow  - 2x =  - 3 \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}\)

Vậy đa thức \(P(x)\) có nghiệm là \(x = \dfrac{3}{2}\)

b) \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2\) là đa thức không có nghiệm vì:

\({x^2} \ge 0\,,\forall x \in \mathbb R \Rightarrow {x^2} + 2 > 0\,,\forall x\in \mathbb R \)

Vậy \(Q(x)\) không có nghiệm.

Update: 15 tháng 5 2019 lúc 14:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm