Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) (1)

fcd80accb161c6707ee43282ca2f0868
Gửi bởi: hoangkyanh0109 20 tháng 7 2017 lúc 13:52:43 | Được cập nhật: hôm qua lúc 3:22:24 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 482 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo viên th hi nự Nguy Văn MùiễNguy Văn MùiễTR NG THCS HƯỜ NG HI PƯỚ Đc thu lòng bài th “ọ Xa ng ắthác núi Lư và trình bày hi bi ếc em nhà th Lí ch?ủ KI TRA BÀI CŨỂ Ti 37.ế Văn n:ả (T ĩnh )ạ Lí chạ I. Tìm hi ểchung 1. Tác gi :ả­ Lí ch (701­ 762) là nhà th ơn ti ng đi Đng Trung ườ ủQu c.ố­ Ông đc nh danh là “thi ượ ệtiên”.­ Hình nh th trong sáng, kì vĩ, ơngôn ng th điêu luy n.ữ LÍ CH (701­762)Ạ Lí ch thích ấNg trăng.ắ Moä Lí Baïch ôû Thanh Sôn huyeän Ñöông Ñoà