Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 144)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ anh ninh quốc phòng của đất nước?

Hướng dẫn giải

Nước ta có vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên; trong vùng biển có nhiều đảo và hải đảo; đường bờ biển dài; nhiều tỉnh và thành phố giáp biển.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển sẽ khai thác nguồn tài nguyên giàu có và đa dạng của biển, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm