Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 114)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a.

Hướng dẫn giải

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học