Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn

Lý thuyết

  • Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một số yếu tố x nào đó (ví dụ như chiều dài dây dẫn) thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau.
  • Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài tập

Có thể bạn quan tâm