Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

+ Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm