Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tỉ lệ bản đồ

Lý thuyết

Ở dưới mỗi góc bản đồ nước Việt Nam đều có ghi tỉ lệ 1: 1000 000 000.

Tỉ lệ đó là tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ 1 : 10 000 000 hay $\frac{1}{10 000 000}$cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 10 000 000 lần. Chẳng hạn: Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 000 000cm hay 100 km.

Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1:

Ví dụ: $\frac{1}{1000}$   $\frac{1}{500}$    $\frac{1}{1000000}$    $\frac{1}{1 000 000 000}$

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm