Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình bình hành

Lý thuyết

Giải bài : Hình bình hành

Hình bình hành ABCD có: 

  • AB và CD là hai cạnh đối diện ; AD và BC là hai cạnh đối diện.
  • Cạnh AB song song với cạnh DC.
  • Cạnh AD sonh song với cạnh BC.
  • AB = DC và AD = BC.

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm