Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Học vẽ hình học với GeoGebra

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

1. Giới thiệu phần mềm

- Phần mềm GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế các hình hình học đơn giản trong chương trình môn toán ở phổ thông như­: điểm, đoạn thẳng, đư­ờng thẳng.

- Đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm là tạo ra sự gắn kết giữa các đối t­ợng hình học, đ­ợc gọi là quan hệ như­ thuộc, vuông góc, song song.

Phần mềm có thể vẽ đ­ược các hình rất chính xác, có khả năng chuyển động mà vẫn giữ đ­ợc mối quan hệ giữa các đối t­ượng.

2. Làm quen với GeoGebra

a. Khởi động

- Để khởi động phần mềm ta nháy đúp chuột tại biểu tượng

b. Giới thiệu màn hình

- Các thành phần chính trên màn hình:

 • Thanh bảng chọn: Là hệ thống các lệnh chính của phần mềm GeoGebra.
  • Các lệnh trên bảng chọn không dùng để vẽ các đối t­ượng hình. Các lệnh tác động trực tiếp đối t­ượng hình học đ­ược thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ.
  • Hệ thống bảng chọn và các lệnh vẽ bằng tiếng Việt

 • Thanh công cụ: Chứa các công cụ làm việc chính – chính là công cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối t­ượng.
  • Khi nháy chuột lên 1 nút lệnh sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm.
  • Mỗi công cụ có biểu t­ượng riêng t­ơng ứng với công dụng của công cụ đó.
 • Khu vực trung tâm: Là nơi thể hiện các hình hình học được vẽ.

c. Giới thiệu các công cụ vẽ và điều khiển hình

- Các công cụ vẽ được thể hiện như những biểu tượng trên thanh công cụ

* Công cụ di chuyển

- Công cụ chọn:

 • Không dùng để vẽ và khởi tạo hình mà dùng để di chuyển hình, ta kéo thả chuột lên đối tư­ợng để di chuyển đối tư­ợng này.
 • Có thể chọn nhiều đối tư­ợng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl khi chọn.
 • Khi đang sử dụng 1 công cụ khác, nhấn ESC để trở về công cụ di chuyển.

* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm

 • Công cụ  : dùng để tạo một điểm mới
 • Công cụ  : dùng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đó có trên mặt phẳng.
 • Công cụ  : dùng để tạo trung điểm của đoạn thẳng.

* Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng

- Các công cụ , ,  dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước.

d. Mở và ghi tệp vẽ hình

- Tệp có phần mở rộng: .ggb

- Lưu: File  Save (Ctrl + S) → Gõ tên tại ô File name  Save

- Mở: File  Open (Ctrl + O)  Gõ tên tại ô File name  Open

e. Thoát khỏi phần mềm

- File  Close hoặc (Alt + F4)

3. Vẽ hình đầu tiên: Tam giác ABC

Vẽ hình hình học:

- Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tạo hình tam giác:

 • Cách 1: Sử dụng 2 công cụ Điểm mới và Đoạn thẳng:
  1. Chọn công cụ điểm mới. Nháy lên màn hình tại 3 vị trí khác nhau để tạo 3 đỉnh của tam giác
  2. Chọn công cụ đoạn thẳng. Nối các đỉnh của tam giác đã tạo bằng cách nháy chuột tại 1 đỉnh và di chuyển chuột đến đỉnh thứ 2 và nháy.
 • Cách 2: Sử dụng công cụ Đa giác để tạo 1 tam giác: Chọn công cụ đa giác, nháy chuột lên 3 đỉnh bất kỳ, sau đó điểm thứ 4 nháy chuột lên điểm đầu tiên để khép kín tạo thành tam giác.

- Bước 2: Lưu tệp vào đĩa với tên gọi tamgiac.ggb

4. Quan hệ giữa các đối tượng hình học

- Điểm nằm trên đường thẳng, đoạn thẳng

- Giao điểm của hai đường thẳng

- Trung điểm của đoạn thẳng

- Đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng khác.

- Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng khác.

- Phân giác của một góc.

5. Một số lệnh hay dùng

a. Dịch chuyển nhãn của đối tượng

 • Dùng công cụ chọn và thực hiện thao tác kéo thả chuột xung quanh đối tượng đến vị trí mới

b. Làm ẩn một đối tượng hình học

 • Nháy chuột phải lên đối tượng và chọn Show Object.

c. Làm ẩn/hiện nhãn của đối tượng

 • Nháy chuột phải lên đối tượng và chọn Show label.

d. Xoá một đối tượng

 • Cách 1: Nháy chọn đối tượng và nhấn phím Delete.
 • Cách 2: Nháy chuột phải lên đối tượng và chọn Delete.

e. Thay đổi tên, nhãn của đối tượng

 1. Bước 1: Nháy chuột phải lên đối tượng và chọn Rename.
 2. Bước 2: Gõ tên mới → Apply.

f. Phóng to, thu nhỏ các đối tượng trên màn hình

 • Nháy chuột phải lên đối tượng và chọn Room.

g. Di chuyển toàn bộ các đối tượng hình học trên màn hình

 • Để di chuyển toàn bộ đối tượng hình học trên màn hình ta giữ Ctrl + Chuột trái và thao tác kéo thả chuột.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm