Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

BÀI 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản

- Trong cuộc sống, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều loại văn bản: sách, báo…

- Chúng ta có thể tự tạo ra các văn bản theo cách truyền thống bằng bút hay viết trên giấy. VD: làm một bài tập làm văn, đơn xin nghỉ ốm…

- Ngày nay, ta còn có thể tự tạo ra văn  bản nhờ sử dụng máy vi tính và phần mềm soạn thảo văn bản trên máy vi tính.

- Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản do hãng Microsoft sản xuất và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay.

2. Khởi động MS Word

- Để khởi động Word, ta có thể thực hiện một trong các cách sau:

  • Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Word trên màn hình nền.
  • Nháy nút Start -> All Programs -> Microsofft Word.

3. Có gì trên cửa sổ MS Word

- Các thành phần chính trên cửa sổ của Word bao gồm:

a. Bảng chọn

- Bao gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm trong các bảng chọn.

- Để thực hiện một lệnh bất kì, ta nháy chuột vào tên bảng chọn có chứa lệnh đó và chọn lệnh. 

- Ta có thể thấy các bảng chọn trên thanh bảng chọn bao gồm; File, Edit, View, Insert…

b. Nút lệnh

- Bao gồm các nút lệnh thường dùng nhất được đặt trên thanh công cụ.

- Mỗi nút lệnh sẽ có 1 tên để phân biệt.

VD: Để mở một tệp văn bản mới ta nháy nút New / trên thanh công cụ.

4. Mở văn bản

- Để mở một tệp tin văn bản đã có trên máy tính, ta thực hiện như sau:

  1. Nháy nút lệnh Open  trên thanh công cụ hoặc chọn File → Open (Ctrl + O).
  2. Tìm đường dẫn tới tệp văn bản cần mở.
  3. Chọn tên tệp cần mở và nhấn Open để mở văn bản.

* Chú ý: Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng ngầm định là .doc

5. Lưu văn bản

- Để lưu văn bản ta làm như sau:

  1. Nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ hoặc chọn File → Save (Ctrl + S).
  2. Xuất hiện cửa sổ Save As.
  3. Gõ tên cho tệp văn bản vào khung File name
  4. Chọn vị trí cần lưu văn bản.
  5. Nháy nút Save để lưu văn bản.

6. Kết thúc

- Nháy chọn nút đóng cửa sổ  ở dưới để đóng văn bản.

- Nháy nút đóng  ở trên để kết thúc việc soạn thảo văn bản.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm