Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Communication

Unit 9: English in the World

Communication

1. Make notes about yourself. (Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn)

Giải:

 1. How long have you been learning English? (Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?)
  => I have been learning English for 6 years. (Tôi học tiếng Anh được 6 năm rồi)
 2. What do you remember about your first English classes? (Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?)
  => We was excited about the games the teacher gave. (Chúng tôi rất hào hứng với những trò chơi mà cô giáo đưa ra.)
 3. What exams have you taken in English. (Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?)
  => I have taken the oral examination in English. (Tôi mới tham gia kì thi vấn đáp môn tiếng Anh)
 4. Why are you interested in learning English now? (Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?)
  => Because it is useful for my future. (Vì nó có ích cho tương lai của tôi)
 5. Which English-speaking countries would you like to visit? (Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?)
  => I would like to visit England, Australia, and America. (Tôi sẽ thăm Anh, Úc và Mỹ.)
 6. What do you think is your level of English now? (Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?)
  => I think my level is intermediate. (Tôi nghĩ trình độ của mình ở bức trung bình)
 7. How can you improve you English outside class? (Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?)
  => I join English club to improve my speaking and practice writing everyday. (Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để cải thiện khả năng nói và luyện tập viết mỗi ngày.)
 8. For what purposes would you like to use English in the future? (Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?)
  => I would like to use English to travel or for work in the future. (Tôi muốn dùng tiếng Anh để du lịch trong tương lai)
 9. What do you like about the English language? (Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?)
  => It is the first language in many countries so it’s convenient for people to communicate. (Nó là ngôn ngữ mẹ để ở nhiều quốc gia nên rất thuận tiện để cho mọi người giao lưu.)
 10. What don’t you like about the English language? (Bạn không thích gì về tiếng Anh?)
  => It has too many words. (Nó có quá nhiều từ vựng)

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common? (Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?)

3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common. (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung.)

Giải:

My partner and I would like to visit England and Australia in the future. So I think we will plan a trip one day together and try to learn English so that we won't face the language barrier. We also would like to join English club to improve speaking and make new friends. (Bạn cặp của tôi và tôi đều muốn thăm Anh và Úc trong tương lai. Vậy nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ lên kế hoạch một chuyến đi vào một ngày nào đó và cố gắng học tiếng Anh để không gặp phải rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để cải thiện khả năng nói và kết bạn mới.)

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm