Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 83 sgk Tiếng Việt 4) :

Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau:

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: "Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?"

Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết:"Em luôn luôn giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi soa."

Hướng dẫn giải

Đó là những lời

- "Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?"

- ""Em luôn giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa chén bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa".

Câu 2 (trang 83 sgk Tiếng Việt 4) :

Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao

Hướng dẫn giải

Những lời đó không thể xuống dòng sau dấu gạch ngang được. Vì nó chỉ là trích lời của người khác hoặc lời của chính mình trước đây được kể lại. Chúng không phải là những lời đối thoại trực tiếp của các nhân vật

Câu 3 (trang 83 sgk Tiếng Việt 4) :

Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu đã cho ( SKG TV4 tập 1 trang 83-84)

Hướng dẫn giải

Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ sau:

a) Từ "vôi vưa"

b) Từ "trường thọ", "đoàn thọ"

Có thể bạn quan tâm