Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

Nghe - viết: Hai Bà Trưng (từ Thành trì của giặc … đến hết)

? Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào?

Hướng dẫn giải

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

 Điền vào chỗ trống

Hướng dẫn giải

a) lành lặn

nao núng

lanh lảnh

b) đi biền biệt

thấy tiếng tiết

xanh biêng biếc

Câu 3 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

Thi tìm nhanh các từ ngữ

Hướng dẫn giải

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lung linh, lớn lao,...

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nôn nóng, nụ hoa, ...

b) Chứ tiếng có vần iết: thân thiết, quen biết, ...

Chứa tiếng có vần iêc: mắt biếc, hối tiếc, ...

Có thể bạn quan tâm