Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kể chuyện: Mẩu giấy vụn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1:

Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện “Mẩu giấy vụn”:

Hướng dẫn giải

- Tranh 1:

    Cô giáo bước vào lớp và nhận ra có một mẩu giấy vụn ngay giữa lối ra vào. Cô nói:

- Lớp ta sạch sẽ quá, nhưng các em có thấy mẩu giấy đang nằm ở giữa kia không?

- Có ạ !- Cả lớp đáp.

    Cô giáo yêu cầu cả lớp cùng lắng tai nghe xem mảnh giấy nói gì.

- Tranh 2:

Cả lớp xì xào vì không nghe thấy điều mẩu giấy nói. Một bạn trai đánh bạo đứng lên trả lời:

- Thưa cô, giấy không nói được đâu ạ.

- Tranh 3:

Bỗng một bạn gái đúng lên, nhặt mẩu giấy và cho vào thùng rác.

- Tranh 4:

Bạn gái nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy nói: “Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

Câu 2:

Phân vai (người dẫn chuyện, cô giáo, học sinh nam, học sinh nữ), dựng lại câu chuyện.

Hướng dẫn giải

Kể lại câu chuyện theo sự phân vai của thầy cô.

Có thể bạn quan tâm