Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Language

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1. Match the words and phrases in the box with their meanings below.

(Nối những từ và cụm từ trong hộp với những ý nghĩa dưới đây.)

Hướng dẫn giải

1. f

2. e

3. a

4. h

5. b

6. g

7. d

8. c

Tạm dịch:

1. một nhiệm vụ thường nhật, đặc biệt là việc nhà.

2. một người mà lo liệu hết việc trong nhà và thường nuôi dạy con thay vì kiếm tiền từ công việc.

3. thành viên của gia đình mà kiếm số tiền mà gia đình cần.

4. thức ăn và những vật dụng khác bán tại cửa hàng hay siêu thị.

5. phân chia.

6. giặt quần áo.

7. một hành động cần nhiều sức khỏe thể chất.

8. hành động rửa bát sau bữa ăn.

Bài 2. List all the household chores that are mentioned in the conversation. Then add more chores to the list.

(Liệt kê những việc nhà được nhắc đến trong đoạn văn, rồi thêm những việc khác vào danh sách ấy.)

Hướng dẫn giải

Bài 3. Work in pair. Thảo luận những câu hỏi dưới đây.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi dưới đây.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a. Công việc nhà nào bạn thường làm?

b. Bạn phân chia công việc nhà trong gia đình như thế nào?

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

Bài 2. Listen to the sentences and circle the word you hear

(Lắng nghe những câu sau và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. B

2. B

3. C

4. A

Grammar Bài 1. Read the text and choose the correct verb form.

(Đọc bài viết và chọn dạng đúng của động từ.)

 

Hướng dẫn giải

1. does.

2. cooks.

3. cleans.

4. is watching.

5. is doing.

6. is doing.

7. is tidying up.

8. is trying.

Tạm dịch:

Cô Hằng là một nội trợ. Mỗi ngày, cô ấy làm hầu hết các công việc nhà. Cô ấy nấu ăn, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hôm nay là ngày của mẹ, và cô Hằng không làm bất cứ việc nhà nào. Chồng và con cái của cô đang làm tất cả cho cô. Hiện tại, cô đang xem chương trình yêu thích của mình trên TV. Con gái cô, Lan, đang nấu ăn; con trai cô, Minh, đang giặt quần áo; và chồng cô, chú Long, đang dọn dẹp nhà cửa. Mọi người trong gia đình đang cố gắng hết sức để biến nó thành một ngày đặc biệt cho cô Hằng.

Grammar bài 2. Use the verbs in brackets in their correct form to complete the sentences

(Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn ở dạng đúng của chúng để hoàn thành câu. )

Hướng dẫn giải

1. does/ is not cooking/ is working

2. is taking out

3. cleans/ is cleaning

4. is preparing

5. looks after/ works

6. is watching/ watches

Tạm dịch:

1. Cô Lan thường nấu ăn cho gia đình, nhưng bây giờ cô không nấu ăn. Cô ấy đang làm một báo cáo khẩn cấp vào lúc này.

2. Tôi e rằng bạn không thể nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Anh ấy đang đi vứt rác.

3. Anh ta làm sạch nhà mỗi ngày. Anh ấy đang làm sạch nó ngay bây giờ.

4. Chị gái tôi không thể làm bất cứ việc nhà nào ngày hôm nay. Chị ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

5. Họ chia công việc trong gia đình. Cô ấy chăm sóc những đứa trẻ, và chồng cô ấy làm việc kiếm tiền.

6. Bây giờ là 7 giờ 30 phút và bố tôi đang xem Tin tức buổi tối trên TV. Bố xem nó mỗi tối.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm