Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 18. Trai sông

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 64)

Câu 2: Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Hướng dẫn giải

Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác, góp phần lọc sạch nước vì cơ thể trai giống như những máy lọc sống. Ở những nơi nước ô nhiễm, người ta ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng trong cơ thể trai, sò.

Câu 1 (SGK trang 64)

Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Hướng dẫn giải

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 có khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra đế ăn phần mềm cơ thể trai.

Câu 3 (SGK trang 64)

Câu 3: Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

Hướng dẫn giải

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm