Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 95)

Câu 2: Quan sát các loại hoa khác nhau:

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa tìm những điểm giống nhau và khác nhau của các hoa đó?

Hướng dẫn giải

Trả lời: Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

Câu 3 (SGK trang 95)

Câu 3: Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Hướng dẫn giải

- Cuống hoa : nâng đỡ hoa

- Đế hoa

- Đài hoa : bảo vệ hoa

- Tràng hoa : bảo vệ nhị và nhụy, thu hút sâu bọ.

- Nhị hoa : hạt phấn : chứa tế bào sinh dục đực.

- Nhụy hoa : noãn : tế bào sinh dục cái .

- Trong hoa, bộ phận nhị và nhụy quan trọng nhất. Vì nó đảm nhận chức năng sinh sản của cây.

Câu 1 (SGK trang 95)

Câu 1: Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng kéo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

Hướng dẫn giải

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập trong SGK.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm