Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các học thuyết tiến hóa cổ điển

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 5 (SGK trang 112)

Câu 5: Câu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

C. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đại sinh sản của các cá thể có các kiểu gen khác nhau

D. Cả A, B, C

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng :

D. Cả A, B, C

Câu 1 (SGK trang 112)

Câu 1: Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

Hướng dẫn giải

- Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.

- Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.

- Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.Câu 2 (SGK trang 112)

Câu 2: Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Hướng dẫn giải

Trả lời:

- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (Đacuyn gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy chỉ một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế hệ.

- Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản hơn cá thể khác thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và số lượng cá thế các biến dị không thích nghi sẽ ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này là CLTN

- Quá trình CLTN về cơ bản cũng giống như quá trình chọn giống vật nuôi cây trồng của con người

Câu 3 (SGK trang 112)

Câu 3: Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Hướng dẫn giải

So sánh quan niệm của Lamac và Đacuyn:
1. Nguyên nhân tiến hoá:
Lamac: Ngoại cảnh thay đổi qua không gian và thời gian. Thay đổi tập quán hoạt động ở động vật.
Đacuyn: Chọn lọc tự nhiên (CLTN) tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
2. Cơ chế tiến hoá:
Lamac: Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.
Đacuyn: Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN.
3. Thích nghi:
Lamac: Ngoại cảnh thay đổi chậm, sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp nên không bị đào thải.
Đacuyn: Biến dị phát sinh vô hướng. Sự thích nghi hợp lí đạt được thông qua sự đào thải dạng kém thích nghi.
4. Hình thành loài mới:
Lamac: Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.
Đacuyn: Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của CLTN, theo con đường phân li tính trạng từ một gốc chung.
5. Tồn tại chung:
Chưa phân biệt biến dị di truyền được với biến dị không di truyền.
Chưa hiểu nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền biến dị.
Chưa hiểu rõ cơ chế tác dụng của ngoại cảnh và CLTN.

Câu 4 (SGK trang 112)

Câu 4: Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Hướng dẫn giải

Trả lời:

CLTN khác CLNT ở chỗ trong CLTN cá thể nào có các biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau còn trong CLNT cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với sở thích của con người được con người giữ lại để nhân giống. CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN

Có thể bạn quan tâm