Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 24. Ứng động

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 104)

Câu 1: Ứng động sinh trưởng là gì?

Hướng dẫn giải

Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ ánh sáng) tác động khuếch tán mọi phía.

Câu 2 (SGK trang 104)

Câu 2: Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Hướng dẫn giải

Cụm hoa có ứng động sinh trường.

Câu 5 (SGK trang 104)

Câu 5: Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.

Hướng dẫn giải

Ứng động gồm ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trương
- Vai trò của ứng động sinh trưởng đối với đời sống thực vật: Giúp cây kịp thời phản ứng trước sự thay đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển
- Vai trò của ứng động không sinh trưởng đối với đời sống thực vật: giúp thực vật có những phản ứng kịp thời thích nghi đa dạng với những tác động của môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển

Câu 3 (SGK trang 104)

Câu 3: Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Hướng dẫn giải

Ứng động sinh trưởng của hoa phụ thuộc vào kiểu cấu trúc hình dẹt (lưng-bụng) của cánh hoa: do sự sinh trưởng không đều tại mặt trên và mặt dưới của cánh hoa
Như vậy, sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng là quang ứng động và cánh hoa là cơ quan có ứng động sinh trưởng.

Câu 4 (SGK trang 104)

Câu 4: Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Hướng dẫn giải

Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

[​IMG]

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm