Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Từ Hán Việt

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: (Trang 70 - SGK Ngữ văn 7)

 Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau:

 • hoa1: hoa quả, hương hoa
 •  hoa2: hoa mĩ, hoa lệ
 •  phi1: phi công, phi đội
 • phi2: phi pháp, phi nghĩa
 • phi3: cung phi, vương phi
 • tham1: tham vọng, tham lam
 • tham2: tham gia, tham chiến
 • gia1: gia chủ, gia súc
 • gia2: gia vị, gia tăng

Hướng dẫn giải

 • hoa1: hoa quả, hương hoa ==> có nghĩa là bông hoa, loài hoa
 • hoa2: hoa mĩ, hoa lệ ==> có nghĩa là đẹp đẽ, lộng lẫy
 • phi1: phi công, phi đội ==> có nghĩa là bay
 • phi2: phi pháp, phi nghĩa ==> có nghĩa chỉ những điều sai trái, phi có nghĩa là không.
 • phi3: cung phi, vương phi ==> có nghĩa vợ thứ của vua.
 • tham1: tham vọng, tham lam ==> có nghĩa là ham muốn đạt được cái gì đó.
 • tham2: tham gia, tham chiến ==> có nghĩa là có mặt trong sự kiện nào đó.
 • gia1: gia chủ, gia súc  ==> có nghĩa là nhà.
 • gia2: gia vị, gia tăng==> có nghĩa là thêm vào.

Câu 2: (Trang 71 - SGK Ngữ văn 7) 

Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bại

Hướng dẫn giải

 • Quốc: đế quốc, quốc hiệu, quốc gia, cường quốc, quốc kì, quốc vượng, quốc tế…
 • Sơn: sơn hà, sơn nam, thanh sơn, sơn cước, sơn tran, hồng sơn…
 • Cư: di cư, tản cư, định cư, ngụ cư, cư trú…
 • Bại: thất bại, đại bại, thảm bại, bại vong…

Câu 3: (Trang 71 - SGK Ngữ văn 7)

Xếp các từ ghép hữu ích, chí nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào các nhóm thích hợp.

Hướng dẫn giải

 • Từ ghép có yếu tố chính đứng trước - phụ đứng sau: Hữu ích, phát thanh, bảo mật, phòng hỏa
 • Từ ghép có yếu tố phụ đứng trước – chính đứng sau: Thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi

Câu 4: (Trang 71 - SGK Ngữ văn 7)

Tìm 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau; 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.

Hướng dẫn giải

 • 5 từ ghép có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: Gia sư, học viện, phàm phu, bạch mã, góa phụ, tri thức, địa lí, giáo viên, học sinh...
 • 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: nhật mộ, phủ môn, cách mạng, phòng bệnh, nhập gia, chuyên gia, thủ môn...

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm