Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề bài: Viết một bài văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh, khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái.

Lý thuyết
Mục lục
    * * * * *

    Có thể bạn quan tâm


    Có thể bạn quan tâm