Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: Trang 27 – sgk lịch sử 5

Em hãy nêu những khó khăn của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám?

Hướng dẫn giải

Những khó khăn của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám:

 • Nạn đói xảy ra khắp nơi khiến hơn 2 triệu người chết, nông nghiệp đình đốn.
 • Hơn 90% dân số mù chữ, không biết viết chữ.
 • Thực dân Pháp tiếp tục xâm lược Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Câu 2: Trang 27 - sgk Lịch sử 5

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và giặc dốt”?

Hướng dẫn giải

Để chống lại giặc đói và giặc dốt, Đảng nhà nước và nhân dân ta đã thực hiện một số chính sách để khắc phục.

 • Để đẩy lùi giặc đói:
  • Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm, …dành gạo cho dân nghèo
  • Dân nghèo được chia ruộng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.
 • Để chống giặc dốt:
  • Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ.
  • Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách đến trường.

Có thể bạn quan tâm