Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 66. Tác động của con người đến môi trường đất

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Quan sát và trả lời câu hỏi (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 136)

1. Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì?

2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó?

Hướng dẫn giải

1. 

+ Hình 1: con người sử dụng đất để làm ruộng,

+ Hình 2: ngày nay phần đồng ruộng hai bên bờ sông được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát.

2. Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh, cần nhiều diện tích đất ở hơn. Nhu cầu lập khu công nghiệp, nhu cầu độ thị hoá, cần phải mở thêm trường học, mở rộng giao thông, đường phố…

Liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 137)

1. Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

2. Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Hướng dẫn giải

1. Việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.

2. Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

Thực hành (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 137)

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó

Hướng dẫn giải

Tham khảo các hình ảnh sau:

 Giải bài tập Khoa học 5

 Giải bài tập Khoa học 5

 Giải bài tập Khoa học 5

 

Có thể bạn quan tâm