Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 5 trang 56)

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết.

Hướng dẫn giải

Một số đồ gốm mà em biết là: bình cắm hoa bằng gốm, gạch, ngói,..

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 5 trang 56)

 

Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?

Hướng dẫn giải

+ Hình 1: dùng để xây tường

+ Hình 2a): dùng để lát sân hoặc vỉa hè

+ Hình 2b): dùng để lát sàn nhà

+ Hình 2c): dùng để ốp tường

+ Hình 4: dùng để lợp mái nhà

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 5 trang 56)

 

Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?

Hướng dẫn giải

+ Hình 1: dùng để xây tường

+ Hình 2a): dùng để lát sân hoặc vỉa hè

+ Hình 2b): dùng để lát sàn nhà

+ Hình 2c): dùng để ốp tường

+ Hình 4: dùng để lợp mái nhà

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 5 trang 57)

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Hướng dẫn giải

+ Mái nhà ở hình 5 lợp bằng ngói hình 4c

+ Mái nhà ở hình 6 lợp bằng ngói hình 4a

Thực hành (SGK Khoa học 5 trang 57)

Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao?

Hướng dẫn giải

Khi thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, ta thấy nổi lên những bọt khí li ti

Bởi vì gạch, ngói thường xốp, có những lỗ nhỏ chứa không khí và dễ vỡ.

Có thể bạn quan tâm