Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: Trang 72 – sgk địa lí lớp 4

Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này?

Hướng dẫn giải

Vị trí dãy Hoàng Liên Sơn:

Đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn:

  • Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa Hồng và sông Đà.
  • Dãy núi chạy dài 180 km, rộng gần 30 km.
  • Có nhiều đỉnh nhọn sườn núi rất dốc ,thung lũng thường hẹp và sâu .
  • Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan – xi - păng là đỉnh núi cao nhất nước ta với độ cao 3143m và được xem là “nóc nhà” của Tổ quốc.

Câu 2: Trang 72 – sgk địa lí 4

Những nơi cao của Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào?

Hướng dẫn giải

Khí hậu những nơi cao của Hoàng Liên Sơn là:

  • Vùng núi cao khí hậu lạnh quanh năm, thậm chí mùa đông có tuyết rơi.
  • Từ độ cao 2000 đến 2500m, khí hậu mưa nhiều, rất lạnh
  • Từ độ cao 2500m trở lên khí hậu lạnh hơn, gió thổi mạnh
  • Mây mù hầu như bao phủ quanh năm trên các đỉnh núi cao.

Câu 3: Trang 72 – sgk địa lí 4

Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

Hướng dẫn giải

Vị trí và tên một số dãy núi lớn khác ở nước ta như:

Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoàng Liên Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều...

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

(Các con nhìn và phát hiện thêm một số dãy núi lớn khác ở nước ta)

Có thể bạn quan tâm