Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài thực hành trang 39 SGK Công nghệ 6

BÀI THỰC HÀNH: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở

Giả sử em có một phòng riêng 10m2 và một số đồ đạc gồm một giường cá nhân, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, một bàn học, hai ghế, một giá sách. Em sẽ sắp xếp đồ đạc trong phòng như thế nào để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi ?

Hướng dẫn giải

I - CHUẨN BỊ

Sơ đồ phòng 2,5m X 4m theo tỉ lệ thu nhỏ, sơ đồ một số đồ đạc theo tỉ lệ căn phòng (h.2.7).

II - THỰC HÀNH

-   Nhóm học tập : sắp xếp đồ đạc trên sơ đồ hoặc mô hình: Trình bày hợp lí các đồ đạc để để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi

-  Đại diện các nhóm học tập trình bày tại lớp: Trình bày về thiết kế và sắp xếp đồ đạc trong phòng khi đã thống nhất ý kiến của các bạn trong nhóm. 

Có thể bạn quan tâm